Uncategorized

Hertha Hillfons knäckebrödskaka har fått ett hem

Knäckebrödsakademin har förvärvat denna brödkaka i keramik, gjord 1982 av Hertha Hillfon. Läs mer om konstnären här.

Vi känner inte till många konstärliga avbildningar av knäckebröd men tar gärna emot tips för att utöka vår samling. Claes Oldenburg gjorde visserligen ett verk i järn i en upplaga på 250 ex 1966 men av prisskäl har den inte kunnat inköpas ännu.

Hertha Hillfon

1921-06-02 — 2013-10-25
Konstnär, skulptör, keramiker

Hertha Hillfon var skulptör och en föregångare inom fri keramisk konst.

Hertha Hillfon föddes 1921 utanför Härnösand. Hon var det fjärde barnet i en syskonskara på 14 och föräldrarna var skräddarmästaren Filip Forsberg och Märta Sedvall. Familjen Forsberg flyttade till Stockholm 1933 och där fick Hertha Hillfon sin utbildning. Ett år senare, 1939, blev hon elev vid Edvin Ollers målarskola, där hon träffade sin blivande man Gösta Hillfon. Året därpå började hon på Edward Berggrens Målarskola.

Hertha Hillfon gifte sig 1942. Sonen Curt föddes 1943 och dottern Maria 1945. När barnen blev äldre sökte hon, 32 år gammal, in på Konstfackskolan och gick där 1953–1957. Några år tidigare hade Hertha Hillfon gjort studieresor till Italien och fascinerats av etruskisk konst i terrakotta och keramiken blev därför hennes huvudämne vid skolan.

Debuten som keramiker,skedde i samlingsutställningen Form i centrum arrangerad av Svenska Slöjdföreningen 1958. Hennes keramik uppmärksammades och året därpå hade Hertha Hillfon sin första separatutställning på Galleri Artek. Den blev en succé. Hennes verk bröt mot 1950-talets svala och strama keramik. Hennes kraftfulla fat och ansiktskrukor, men framför allt hennes handbyggda skulpturer, abstrakta och expressiva, hyllades unisont av kritikerkåren.

Under 1960-talet intresserade sig popkonsten för vardagstingen och det gjorde även Hertha Hillfon. Hennes vardagsting var dock inte masskulturens utan föremålen i det egna hemmet: fisken och kniven på skärbrädan, brödet, barnkoftan, makens manchesterkavaj, den obäddade sängen med mera formades i lera. En rund hård brödkaka blev en Hertha Hillfon-klassiker. Den och andra skulpturer tillverkade hon i sin egen ateljé. Det var viktigt för henne att ha kontroll över alla led i produktionen.