Knäckebältet

 

Om man ritar en ellips med centrum i Dalarna och låter den täcka södra och mellersta
Norge och Finland så befinner man sig i Knäckebrödsbältet. Dess sydliga gräns går
någonstans i Småland och norrut avlöses det traditionella knäckebrödet av tunnbröd.
Här äter man hårt bröd under hela året.

Intressant är att bältet överensstämmer med områden där man spelar bandy. Vad som
får den korrelation återstår att ta redan på.

Ytterligare kuriosa är att det finns ett liknande område där man föredrar vit sprit framför
brun. Vi kan kalla det vodkabältet. Det inkluderar också Polen och norra Tyskland.

Vad kan månne vara den gemensamma nämnaren för de tre bältena.