Knäckedikt

Ett knäckebröds poem

Inför Knäckebrödets Dag den 19 februari 2018

Jag minns en gång ett knäckebröd
Med härkomst från en fjärran trakt
Det formades med eldens glöd
där hantverkskunnigt folk höll vakt

Det paketerades med varsam hand
och sändes till en stolt butik
Men aldrig via mellanhand
Nej, genast väg till sin publik

Där på estrad som skådebröd
Med längtan att få se den stund
Där någon i sin hungersnöd
förvandlar sig till ivrig kund

Tänk att till slut få komma hem
till någon som sen länge drömt
Att få bli utvald ibland dem
som aldrig någonsin har glömt

Den känsla som blott uppstår när
man bryter sig en knäcke-bit
för att få stilla sitt begär
Med brödets främsta favorit

Så drömmer varje knäckebröd
Att livets resa blir till slut,
En smakfullt, knaprig hjältedöd
Där ej ”bäst-före-datum” har gått ut

En anonym broder ur Knäckebrödraskapet – Februari 2018