Knäckekonst

Vi har sparsamt med bildkonst att redovisa. Vi vill ha mer. Förslag mottas med tacksamhet.
Claes Oldenburgs brödskiva sticker ut!