Kontakt

Knäckebrödsakademin är beroende av alla som älskar knäckebröd. Vill du medverka eller bara uttrycka några tankar så skulle vi bli så tacksamma.

Du kan nå mig – den ständige sekreteraren – så här:

Jan Lapidoth, jan@bokeria.se